Wyłącz, usuń lub ogranicz funkcje wersji postu WordPress.

Po wprowadzeniu przez  WordPress możliwości przywrócenia wersji postu (pomaga zachować przegląd postu i przywrócenie do poprzednich zmian w każdej chwili.) Jednak zbyt wiele wersji postu obciąża bazę danych co powoduje wydłużenie czasu przetwarza żądania do bazy danych.

Po wprowadzeniu przez  WordPress możliwości przywrucenia wersji postu (pomaga zachować przegląd postu i przywrócenie do poprzednich zmian w każdej chwili.)

Jednak zbyt wiele wersji postu obciąża bazę danych co powoduje wydłużenie czasu przetwarza żądania do bazy danych. 
Oznacza to, że Twój blog będzie ładować wolniej i odwiedzający mogą dłużej czekać na interesujące treści. Poza tym, większa ilość wersji postu  na WordPress powoduje również wysokie obciążenie procesora i pamięci na hostingu serwera.

1. Polecenia SQL, aby usunąć wersje postu:

przeglądając zagraniczne fora oraz dyskusje użytkowników natrafiłem na gotowe rozwiązanie wykonywane za pomocą polecenia mysql

najczęściej wykonuje się go za pomocą phpMyAdmin zapytanie SQL

Należy również pamiętać o zmiana prefiksu do bazy danych w naszym przypadku było
to standardowe „wp_”

DELETE ps, tr, pm
FROM wp_posts ps
LEFT JOIN wp_term_relationships tr ON ps.ID = tr.object_id
LEFT JOIN wp_postmeta pm ON ps.ID = pm.post_id
WHERE ps.post_type = "revision"

Zmodyfikowanych rekordów: 19. (Wykonanie zapytania trwało 0.0704 sekund(y).)

Better Delete Revision

2. Wyłączenie na stałe wersji postu lub ograniczenie ilości wersji do określonej wartości.

aby wyłączyć trzeba dopisać w pliku konfiguracyjnym WordPress ( wp-config.php )

define('WP_POST_REVISIONS', false);

ewentualnie można ograniczyć do określonej wielkości np:.2  wtedy trzeba dopisać

define('WP_POST_REVISIONS', 2); // ja skonfigurowałem na 4